همه دلتنگی های منوفات حضرت معصومه ( س ) تسلیت باد


یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم

چون جنت اعلا ، حرم محترم قم

بانوی جنان ، اخت رضا ، دختر موسی

دردانه زهرا و ملائك خدم قم

این مژده بس او را كه بهشت است جزایش

هر كس كه زیارت كندش در حرم قم


وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باددوشنبه 21 بهمن 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

کاش "صاحب" برسد


کاش "صاحب" برسد

 این جوانان همه را در ره خود پیر کند

هیچکس کاش نباشد نگهش بر راهی

چشم بر در بُوَد و دلبر او "دیر " کند

چند سالیست از هجر رخش میگرییم

کاش با یک نگه از همه تقدیر کند

یاابالحسن " گــــدای" نگاهتیم...


اللهم عجل لولیک الفرج

جمعه 13 دی 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

تسلیت ...پنجشنبه 12 دی 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد


از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود . . .

کسى که "پارسایى"  خوى او "

و " بخشندگى " طبیعت او

و " بردبارى " خصلت او باشد

دوستانش بسیار شوند

شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد...!!!


سه شنبه 10 دی 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

اربعین تسلیت


آرام زینبم که به ساغر رسیده ای

دیگر عطش بس است به کوثر رسیده ای

بشکن سکوت مبهم شب را ، بهار من

بعد از چهل خزان به برادر رسیده ای

اربعین سید الشهدا آقا امام حسین علیه السلام تسلیتیکشنبه 1 دی 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

ورود امام زمان ممنوع


ورود ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ!

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺁﺫﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ

ﺧﻮﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺪﺍ

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺮﻗﺼﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ

ﺁﺧﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ... ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻮﺩ

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﺐ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻣﻨﺪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﻻﺭ ﮐﻪ ﻧﻪ

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ

ﺁﻫﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ

ﺍﯾﻦ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ
 
ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ خان دایی ﻭ ...

ﺍﻣﺎ… ﮐﺎﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻤﺎﻥ نیز می آمد

ﺣﻖ ﭘﺪﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﺎ…

ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ،ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ:

ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ!

ﺩﻭﺭﺗﺮﻫﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯿﺖ ﻣﺒﺎﺭﮎ

ﻭﻟﯽ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎیم

ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ، ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﻣﻦ ﺁﻣﺪﻡ ﺍﻣﺎ...

ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍ خوشبختی ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ.…

ﭼﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺳﻔﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ

ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،ﺑﺎﺯ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﻋﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﮑﻨﯽ!

ﻣﺎ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ

ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﺳﯿﺪﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺍﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ

ﺭﺑّﻨﺎ ﺷﯿﻌﺘﻨﺎ ﻣﻨّﺎ

ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ!

ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ.…

ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ.…

ﺁﻥ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ

ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻝ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﺕ میگذرانیم

ﺑﺪﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ...جمعه 29 آذر 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

بگــــو منتظــــر بمانیـــد


" قُـــلِ انتَضِــــروا اِنّا مُنتَظِـــــرُون "«بگــــو منتظــــر بمانیــــد ، ما هــــم منتظــــریم»جمعه 22 آذر 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

شهادت بانو حضرت رقیه سلام الله تسلیت باد


هر چه آمد به سرت من سر نی بودم و دیدم

آن چه را زخم زبان با جگرت کرد شنیدم

تو کتک خوردی و من بر سر نی آه کشیدم

این بلایی است که روز ازل از دوست خریدم


شهادت بانو حضرت رقیه سلام الله تسلیت باد

دوشنبه 18 آذر 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

روز ها که میگــذرد . . . شب هــا که می آید


روز ها که میگــذرد . . . شب هــا که می آید

اندیشه من کماکــان نیمــه شب ها را جستجــو میکند . . .

رکعت هایــی که با عشق می سرایی . . .

سجودی کــه دائم در لــرزه ای .... از خــوف الهی ... می گــریی ...

حرف حرف حمــد و سوره را که بــا حزن میخوانی ...

نمی دانم ...

نام من نیز میبــری یا نــه ....

اما من در رکعت های نیمــه شبم ...

در اندیشه کوچکم ...

همیشه تو را بلنـــد و بزرگ می دارم و میخوانمت ...


‿︵‿︵ اللهم عجل لولیک الفرج ‿︵‿︵جمعه 8 آذر 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

دیروز کوچه های شام ، امروز کوچه های دمشق


دیروز کوچه های شام

امروز کوچه های دمشق

چه بزن بزنی ست بر سر عشق ...

مهدی جان !

برای آمدنت نگاهمان تا دیروز سوی کعبه بود و حجاز

ولی این روزها نگاه دلمان سوی حرم عمه جانت زینب است !

حسین جان صد شکر که نو گشته ضریحت اما ...

دلشوره صحن خواهرت را داریم ...

جمعه 1 آذر 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

اللهم عجل لولیک الفرج


اللهم عجل لولیک الفرج


جمعه 24 آبان 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

کل یوم عاشورا


یا حسین

سرخی شهادت تو ، ناپیدا بود

عشق تو اما م کربلا ، زیبا بود

تنها سبب زندگی دین قطعاً

پیغام نماز ظهر عاشورا بود

السلام علیک یا ابا عبدالله

پنجشنبه 23 آبان 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

عباس غوغا می کند


در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند

در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند

هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین

ثبت نامش را فقط عباس امضاء می کندچهارشنبه 22 آبان 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

از تـه دل آمیــن می گفتـــم


و بــرای مــرگ نــاگهـانــی خـود دعــا کــردم

آن زمــان کــه واعـــظ

بــرای از بیــن رفتــن ِ هـرچـه زودتــر مــوانع فــرج دعــا می کـــرد

و مــن . . .

از تـه دل آمیــن می گفتـــم !!

اللهم عجل لولیک الفرج


جمعه 17 آبان 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

خوشا آنان که محو روی یارند


خوشا آنان که محو روی یارند

جز او با دیگران کاری ندارند

به پای یار هر دم از سر صدق

هزاران مرتبه جان می سپارند

" یا صاحب الزمان (عج الله) "جمعه 10 آبان 1392 توسط فهیمه اس . ان | نظرات ()

صفحه نخست     
خدا
مادر
کلیپ
روایات
دلتنگی
زخم دل
دخترونه
چادر من
داستانک
عاشقانه
دل نوشته
فرصت ها
برای همسرم
صدای پای دوست

شمشیر آرایشت را قلاف کن
بوسه ی عاشقانه
از آدم های عــاطفی بترسید
نمادِ اعتقادات
کلا دیگه مهم نیــس برات
تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است ... مادر
هیچکس بعـدِ هیچکس نــمُرده
درد دارد ...
فاجعه
مهمترین درسی که آموختم
مداد رنگی
اصرار می کنند
کـســی کــه دلـش تنــگ نمـیشــه
وفات حضرت معصومه ( س ) تسلیت باد
دستهایی که ...

هفته چهارم مهر 1393
هفته چهارم مرداد 1393
هفته سوم خرداد 1393
هفته چهارم اردیبهشت 1393
هفته سوم فروردین 1393
هفته اول فروردین 1393
هفته چهارم اسفند 1392
هفته دوم اسفند 1392
هفته اول اسفند 1392
هفته چهارم بهمن 1392
هفته سوم بهمن 1392

فهیمه اس . ان

چت
ترنم باران
بیقرار مادر
شبیه یک دوست
شهرک غم * احد
کلبه غم * معرفت
سید جواد موسوی
محرم اسرار * نوید
تسبیح ملائک * مهیار ق
واسه دل خودم * عیسی
سکوت دلخراش * ف ه ی م ه
کی اشکاتو پاک میکنه *حائری
رویای یک نویسنده جوان * محو
فریاد یک سکوت فریاد زیر آب * رهگذر
خط خطی های یک دختر * فرزانه
یادداشت های شخصی * وحدانه
عشق یعنی رهبرم سید علی
خاطرات نه چندان دور * سمانه
جنگل خاکستری * end of life
شب رفتنی است * سبحان
لنگه کفش خود را قورت بده
شب بی پایان * جامانده
دخمل حوا*پسر شجاع
نغمه عشق * صدف
پایگاه اینترنتی کمیل
بریم ماشین بازی
وبکده ی احسان
چوپان دروغگو
ویکی دانش
عشق 74
باغ سیب
همراز
نقش

وب سایت جن و علوم غریبه
سوتی های داغ وطنی
▓░ آرایش عاشقانه مدل شب لباس ▓░
آی کیو و بهره هوشی - آزمون آنلاین ریون
ساسان اس ام اس
اخبار مذهبی شیعه
بصیرت آخر الزمانی

نظرتون درباره وبلاگم چیه ... ؟


بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

از زمان غیبت امام زمان(عج) تا کنون 1138سال شمسی11 ماه 6 روز 12 ساعت 38 دقیقه 45 ثانیه گذشته است
و زمان 35938903125.328 همچنان در گذر است
آیا هنوز زمان آن نرسیده که خودمان را برای ظهور او آماده کنیم؟
اللهم عجل لولیک الفرج


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
Online User